მსხვერპლი

ყველაზე მძიმე მორალური არჩევანი და მსხვერპლად გაღებული ერთადერთი შვილი

უმძიმესი მორალური არჩევანი და მამის მიერ მსხვეპლად გაღებული ერთადერთი შვილი..

დაეხმარე პროექტს განვითარებაში

[wfp-forms form-id=”23376″ form-style=”all_fields” modal=”Yes”]