Skip to content

ოთხი მოტივი

სამოტივაციო ინტერნეტ ჟურნალი

როგორ დაუშვა უფალმა 11 სექტემბრის ტრაგედია? ანა გრემის პასუხი

    აშშ-ში 11 სექტემბერს დატრიალებული ტრაგედიისადმი მიძღვნილ თოქ-შოუში წამყვანის კითხვაზე –… გაგრძელება »როგორ დაუშვა უფალმა 11 სექტემბრის ტრაგედია? ანა გრემის პასუხი