Skip to content

ცხოვრების 6 ეთიკური წესი

ვიდრე ილოცებ – გწამდეს!
ვიდრე ისაუბრებ – მოისმინე!
ვიდრე დახარჯავ – გამოიმუშავე!
 ვიდრე დასკვნას გამოტან – გაანალიზე!
ვიდრე დანებდები – სცადე!
 ვიდრე გარდაიცვლები – იცხოვრე!