არჩევანის წინაშე დგახართ : აირჩიოთ კიბით ასვლა, თუ ახვიდეთ ესკალატორით. დაკვირვების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ადამიანთა 66%–ზე მეტი ესკალატორს ირჩევს , როდესაც მსგავსი არჩევნის წინაშე დგება.მაგრამ არსებობს შემთხვევები, როდესაც მონაცემები საპირისპიროდ იცვლება. რატომ შეიძლება აირჩიონ კიბე და არა ესკალატორი?


უყურეთ

დაეხმარე პროექტს განვითარებაში

[wfp-forms form-id=”23376″ form-style=”all_fields” modal=”Yes”]