Skip to content

ბედნიერება

ბედნიერება

ცხოვრებას ყველაზე მეტად – უხდება ბედნიერება !

       შეყვარებულობის პერიოდში ერთ ულამაზეს ადგილას წამიყვანა ჩემმა მომავალმა მეუღლემ.… გაგრძელება »ცხოვრებას ყველაზე მეტად – უხდება ბედნიერება !