Skip to content

ქიმიკოსი, რომელმაც ღმერთის არსებობა დაამტკიცა

ის მთელი ცხოვრება მხოლოდ მეცნიერული პრობლემებით იყო დაკავებული. მას აზრადაც კი არ მოსდიოდა, რომ მისი აღმოჩენებით მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები დაინტერესდებოდნენ.

პროფესორ ვალიტოვის მონოგრაფიამ „ელექტრომაგნიტური და გრავიტაციული ველის ატომების, მოლეკულების და ქაოტური ძალისმიერი ხაზების ვაკუუმური რხევები ქიმიური სტიმულირებისას “ სამეცნიერო წრეებში სრული შოკი გამოიწვია. 1998 წლის თებერვლიდან ეს შრომა დაცულია 12 ქვეყნის 45 სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, მათ შორის საფრანგეთის უნივერსიტეტებში, ტოკიოს უნივერსიტეტში და მოსკოვის 15 წამყვან უნივერსიტეტსა და ინსტიტუტში. ამ მონოგრაფიაში ერთმნიშვნელოვნად მეცნიერულად არის დამტკიცებული გამრუდებული სივრცის 9 ახალი თვისება, ატომის აგებულების 16 ახალი მოცემულობა, ელექტრომაგნიტური და გრავიტაციული ველების 16 ახალი განტოლება, 16 ახალი კანონი, გრავიტაციული ძალების 14 ახალი თვისება ასტრონომიაში.

ფორმულების მკაცრი ენით ვალიტოვმა დაამტკიცა, რომ სამყაროს ნებისმიერი ობიექტები, მიუხედავად მათ შორის მანძილისა, ურთიერთქმედებაში მყისიერად მოდიან.

ადრე ითვლებოდა, რომ არანაირი ურთიერთმედება არ შეიძლებოდა მომხდარიყო სინათლის სიჩქარეზე სწრაფი სიჩქარით, -ყვება თავის აღმოჩენაზე პროფესორი ვალიტოვი,-ეს 300 ათასი კმ/წმ-ია. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ელექტრომაგნიტური და გრავიტაციული ძალები მყისიერად ურთიერთქმედებენ. ეს დასაბუთებულია თორიულად და დამტკიცებულია ექსპერიმენტებით. ეს ხომ სამყაროში ერთიანი უზენაესი ძალის არსებობაზე მეტყველებს. ეს ნიშნავს, რომ თავისი არსით, ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. თვისთვის მოულოდნელად, ვალიტოვმა რომის პაპისაგან მიიღო წერილი, რომელშიც საუბარია იმის შესახებ, რომ მისი უწმინდესობა ნაჯიბ ვალიტოვს უძღვნის ლოცვებს და მეტად აფასებს იმ გრძნობებს, რამაც მეცნიერს ბიძგი მისცა დაეწერა ეს მონოგრაფია. „ამასთან, გვსურს, გაუწყოთ, რომ მხოლოდ გულმოდგინე კვლევებისა და სოლიდური ექსპერტიზის შემდეგ გადავწყვიტეთ, გამოგვეხატა ჩვენი თქვენდამი მადლიერება“_ ნათქვამია წერილში.

პროფესორმა გადაიკითხა ბიბლია, ყურანი, თორა და განცვიფრდა, რამდენად ეთანხმება ისინი ერთმანეთს. მან აღტაცება გამოხატა იმის გამო, თუ რა ზუსტად არის აღნიშნული ამ ტექსტებში მისი მეცნიერული აღმოჩენის არსი.

მეცნიერი დარწმუნებულია, რომ აზრი მატერიალურია და სამყაროს ნებისმიერი წერტილიდან ის წამიერად შეიძლება აღმოაჩინო.

მსოფლიოს ძირითადი რელიგიების წმინდა წიგნებში, -ამბობს პროფესორი ვალიტოვი, – წერია, რომ უფალი ყოვლისმცოდნეა. ადრე მეცნიერი-ათეისტები ხშირად აკრიტიკებდნენ სწორედ ამ განსაზღვრებას. ერთი შეხედვით, მათი ლოგიკა რკინისებურად მტკიცე იყო, რადგანაც „სინათლის სიჩქარეს საზღვარი აქვს, ღმერთს, თუკი ის არსებობს, არ შეუძლია ადამიანის ნამოქმედარის მეყვსეულად დანახვა და გაგონება.“

თუმცა, აღმოჩნდა, რომ ყველა ჩვენგანის აზრი მატერიალურია. მოლეკულებში ატომები, რისგანაც ტვინის ნეირონები შედგება, ასრულებს რხევით და ბრუნვით მოძრაობებს. აზროვნების პროცესს აუცილებლად ახლავს თან ელექტრომაგნიტური და გრავიტაციული ველების ძალური ხაზების გამოშვება, ან შთანთქმა. ამ პროცესის აღმოჩნა სამყაროს ნებისმიერი წერტილიდან მყისიერად არის შესაძლებელი. გამოდის თუ არა,რომ ღმერთმა იცის ჩვენი ყველა აზრი?

დიახ, არსებობს ძალა, რომელსაც ყველაფერი ემორჩილება. მას შეიძლება ერქვას უფალი, მსოფლიო გონი, ან კიდევ სხვა რამ. მაგრამ არსი არ იცვლება. ურთიერთქმედება სამყაროში მყისიერია, სადაც არ უნდა იმყოფებოდნენ ობიექტები.

კოლეგებმა გამოთვალეს: ვალიტოვის თეორია აბათილებს თერმოდინამიკის 12 კანონს, ქიმიის 20 განხრას, ფიზიკის 28 განხრას, მექანიკის 28 მიმართულებას. პროფესორის მხოლოდ ერთი მტკიცებულება რად ღირს იმის შესახებ, რომ „წონასწორულ შექცევად პროცესებში დრო შეიძლება მასად და ენერგიად გადაიქცეს, ხოლო შემდეგ განიცადოს უკუპროცესი. “ გამოდის, რომ მიცვალებულთა აღდგომა, რაზედაც ყველა წმინდა წიგნი მიუთითებს, შესაძლებელია!

პროფესორმა თავისი დასკვნების შემოწმება თავის სამეცნიერო ოპონენტებს შესთავაზა. მათ ვერ შეძლეს მათი უარყოფა. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსმა ანდრეი ტროფიმუკმა კოლეგის მონოგრაფიის შესახებ აღტაცება გამოხატა. სასულიერო და სახელმწიფო მოხელეთა მხრიდან მის ნაშრომებზე ასევე მრავლად იყო გამოხმაურებები.

პროფესორი ვალიტოვი თავს მორწმუნე ადამიანად თვლის: “თავდაპირველად ღმერთის არსებობა ფორმულებით დავამტკიცე, ხოლო შემდეგ ის საკუთარ გულში აღმოვაჩინე.“

ძველ ინდურ წმინდა წერილებში, რომელიც 8 ათას წელს ითვლის, მეცნიერულად არის ახსნილი, რომ უფალი აღვსილია მიუწვდომელი ენერგიებით. მას შეუძლია აღიქვას ჩვენი ქმედებები ნებისმიერი ფორმით და ფლობს იმის უნარს, თავისი სურვილისამებრ გარდაქმნას საკუთარი ენერგია.

ლელა გორდეზიანი

.