Skip to content

“მე მუსლიმანი ვარ, ჩამეხუტები?!” ემოციური ექსპერიმენტი

მე მუსლიმანი ვარ, მე შენ გენდობი, შენ მენდობი? ჩამეხუტე. უყურეთ ემოციურ სოციალურ ექსპერიმენტს, რომელიც სტამბულში ჩატარდა.