დღის განწყობა და სამოტივაციო გამონათქვამი

 დღის განწყობა და სამოტივაციო გამონათქვამი 31/01/2013

სამოტივაციო გამონათქვამი:

“ყოველ ადამიანს ძალუძს გააკეთოს იმაზე მეტი, ვიდრე თავად ფიქრობს, რომ შეუძლია.”
– უოლტ დისნეი
დღის განწყობა

დაეხმარე პროექტს განვითარებაში

[wfp-forms form-id=”23376″ form-style=”all_fields” modal=”Yes”]