გამოკითხვა (ბედნიერების განმაპირობებელი ფაქტორები)

ბედნიერება ინდივიდუალური ცნებაა და ალბათ ძალიან საინტერესოა რა ფაქტორები ანიჭებს ადამიანს მას. 4motivi.com გთავაზობთ გამოკითხვას “ბედნიერების განმაპირობებელი ფაქტორები”. გთხოვთ მიიღოთ მონაწილეობა..

შენიშვნა: შეგიძლიათ აირჩიოთ რამოდენიმე ვარიანტი. და ასევე შეგიძლიათ კომენტარის სახითაც დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება.

ბედნიერების განმაპირობებელი ფაქტორები?

დაეხმარე პროექტს განვითარებაში

[wfp-forms form-id=”23376″ form-style=”all_fields” modal=”Yes”]