გთავაზობთ ჩვენი მკითხველის მიერ გამოგზავნილ სამოტივაციო სურათების კრებულს.

გამომგზავნი/ავტორი: მიხეილ გეგუჩაძე

დაეხმარე პროექტს განვითარებაში

[wfp-forms form-id=”23376″ form-style=”all_fields” modal=”Yes”]