წარმატება
წარმატება..ყველამისკენმიისწრაფის,ყველასსურსმისიმოპოვება,ყველასმისისახელიაკერიაპირზედა მაინც,რა არის წარმატება?…ვფიქრობ,ეს არის გარანტია კეთილდღეობისა,რისკენაც ცნობიერების ჩამოყალიბებისთანავე ილტვისნებისმიერიადამიანი.ყოველიახალი,პატარაწარმატებაცხოვრებისეულიერარქიაზეკიდევერთისაფეხურითამაღლებაა.  ალბათ,ამიტომაც ვესწრაფით ასე და სწორედაც ესაა კაცობრიობის მამოძრავებელი,მაცოცხლებელი ძალა,უმოქმედობისსაშუალებას,რომ არ გვაძლევსსურვილიიმისა,რომ იყო წარმატებულიანუსხვაგვარადრომვთქვათ,ამბიცია.
თუმცა ცარიელი ამბიციები უმისამართოდ გატყორცნილ ისარს ჰგავს,თუ კონკრეტულად რაიმე არ გყავს მიზანში ამოღებული,იგი უსასრულობაში უმისამართოდვე შთაინთქმება.
ჩემი აზრით,წარმატება ხუთი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება.პირველიორიამბიციადამიზნისობიექტი( ვისთვისიქნებსუბიექტიც) უკვევახსენეთ,მაშ შემდეგისამირაღაა?! – რწმენა,შრომადატალანტი.
ვფიქრობ,ნამდვილი,ყველაზე სრულყოფილი და სასიამოვნო წარმატება არის შეიცნო,დააფასო და გამოიყენო შენი ტალანტი.ბევრი თვლის,რომ ღვთითბოძებული ნიჭი მხოლოდერთეულებისხვედრიადაიქნებესასეცაა,მაგრამმემაინცმგონია,რომ რაღაცტალანტიყველაადამიანშიდევს.უბრალოდყველასარყოფნისმისიშეცნობისანთუნდაცშეცნობისშემთხვევაში,გამოყენებისადაკიდევუფრომეტადდახვეწისძალა.ამ სამყაროშიხომყველაფერიკორექციასექვემდებარება.
დავუბრუნდეთ ისევ ძირითად სათქმელს.როგორც უკვე ვთქვით,წარმატების მისაღწევად ერთნაირად მნიშვნელოვანიამიზანი,ამბიცია,რწმენა,შრომადატალანტი.რაღაცითმაგიურიფორმულითშეკრულწრესაცმაგონებს,თუ ერთი წევრიმაინცგამოეთიშა,ჯადოქრობაცძალასკარგავსდაშენცდაკარგავიმწილწარმატებას,რომელიცზუსტადშენგარგუნაბედმა
არ უნდა დაგვთრგუნოს  იმან,რომ ვიღაცასჩვენზემეტადსწყალობსბედი,ვიღაცჩვენზენიჭიერია.დაფიქრდით,იქნებუბრალოდჩვენვერვაფასებთსათანადოდიმნიჭს,რაც გაგვაჩნია?!
ყოველთვის გული მწყდებოდა,რატომ ხატვა,სიმღერა ან ცეკვა არ მეხერხებოდა,რატომ სამსახიობო ნიჭი არ გამაჩნდა (ალბათ თქვენც გაგივლიათ გულში მსგავსისამდურავითუ ჩამოთვლილთაგან,ჩემს მსგავსად,რომელიმეკონკრეტულიუნარითარხართდაჯილდოვებულნი),ბოლოსკიმივხვდირომრაც,ასე თუ ისე,გამომდისდათანაცდიდსიამოვნებასმანიჭებს,ის უნდა გავაუმჯობესოდამასზეუნდავიმუშავო,ჩემთვისესწერაა.
დარწმუნებული ვარ,თქვენც მიხვდებით ამას,თუ უკვე მიხვედრილები არ ხართ,და აუცილებლადმიაღწევთთქვენსწილწარმატებას.
და ბოლოს,არსებობს სიტყვები,რომლებიც დევიზად უნდა გავიხადოთ და გულის თვალუწვდენელ სიღრმეებამდე უნდა გვჯეროდესმათი,თუ გვინდარომდიდითუარაჩვენჩვენსსაქმეშიწარმატებულიადამიანებიგვერქვას: დიდადამიანებადარიბადებიან,დიდი ადამიანებიხდებიან!
გამოგზავნი/ავტორი: მარიამ გურგენიშვილი

დაეხმარე პროექტს განვითარებაში

[wfp-forms form-id=”23376″ form-style=”all_fields” modal=”Yes”]