ჟურნალი კულინარიაზე

ოთხი მოტივი იწყებს მუშაობას ახალ პროექტზე, ratatui.ge ; ჟურნალი კულინარიის სფეროში ეცდება წარმატების მოპოვებას.